Požadavky na školení o první pomoci jsou dány Zákoníkem práce a dalšími právními předpisy souvisejícími s pracovnělékařskými službami.

Žádný z těchto předpisů nestanovuje obligatorní náležitosti dokumentace školení.