Záznam o absolvovaném školení, tzv. certifikát, je možné vytisknout z rubriky Absolvované kurzy.

Pokud v rubrice ikona certifikátu chybí, certifikát není ke kurzu přiřazen. Absolvování kurzu je vedeno pouze elektronicky.