S ohledem na ulehčení práce účetním našich klientů jsou uživatelské přístupy do LMS INSTRUCTOR na fakturách rozepisovány do účetních období, do kterých patří. Fakturováno je vždy období dvanácti po sobě jdoucích měsíců.

S výjimkou faktur, vystavovaných k 25.1., na kterých jsou fakturovány licence pro celý kalendářní rok (od 1.1. do 31.12.) najdete na fakturách uživatelské přístupy rozepsány např. takto:

  • Uživatelský přístup - období 03-12/2020 - pro zaúčtování do probíhajícího účetního období
  • Uživatelský přístup - období 01-02/2021 - pro zaúčtování do následujícího účetního období

Kromě toho se na faktuře může objevit následující položka, do které jsou započítáváni uživatelé, kteří byli do LMS INSTRUCTOR vloženi v období od poslední fakturace (v posledních šesti měsících). Obvykle se jedná o nově nastupující zaměstnance.

  • Uživatelský přístup - nový uživatel

Stejný způsobem jako uživatelské přístupy jsou fakturovány i provozy vlastních kurzů. Např.

  • Provoz e-learningového kurzu - období 03-12/2020 - pro zaúčtování do probíhajícího účetního období
  • Provoz e-learningového kurzu - období 01-02/2021 - pro zaúčtování do následujícího účetního období