Pro odstranění uživatele (uživatelského účtu) přejděte do seznamu uživatelů a použijte odkaz Odstranit. Viz náhled níže. Stejný odkaz naleznete i v detailu uživatelského účtu. Odstraněný uživatel je přesunut do Koše. Všechna data i studijní historie jsou nadále zachovány a účet je možné opět obnovit, a to až do dne následující roční fakturace, kdy dojde k definitivnímu výmazu uživatelského účtu.

Podobným způsobem můžete uživatelský účet i tzv. Pozastavit. Pozastavený uživatelský účet je uzamčen, nelze se do něj přihlásit, neodesílá notifikace, ale na pozadí probíhá přepočet periodicity pro absolvování kurzů. Účet může být pozastaven na neomezenou dobu, lze ho opět aktivovat a tento status je vhodné využít pro krátkodobé odchody zaměstnanců (v řádu měsíců). Pozastavený účet je započítán do fakturace.