Nikoliv, tato povinnost řidiči nevzniká. Certifikát je trvale dostupný v části Absolvované kurzy, nicméně doklad vytiskněte, podepište a pečlivě uschovejte, případně odevzdejte pověřenému zástupci vaší společnosti (dle pokynů, které jste obdrželi před zahájením školení).