Důvodem pro nedoručování e-mailových zpráv do schránek uživatelů může být více:

  1. Zpráva je filtrována na firemním mail serveru (pak by nechodila žádnému uživateli) a je nutno upozornit správce IT
  2. Zpráva je doručována, ale řadí se do složky Nepotřebná nebo Nevyžádaná pošta. V takovém případě je nutné u zprávy nastavit příznak pro “neblokování” odesílatele.

Pokud se problém vyskytuje u více uživatelů, kontaktujte prosím Vaše IT oddělení. Tuto skutečnost nelze z naší strany ovlivnit.

Odchozí e-mailovou adresou je noreply@instructor.cz, dříve info@instructor.cz.