INSTRUCTOR je webová aplikace pro řízení vzdělávání (Learning Management System - LMS).

Služba INSTRUCTOR je poskytována na základě smlouvy společností PREVENT s.r.o. a zahrnuje:

  • Řídící aplikaci INSTRUCTOR (LMS)

Organizuje a eviduje školení a informování zaměstnanců, zejména hlídá termíny, rozesílá notifikace, testuje znalosti, certifikuje, poskytuje reporty.

  • Kurzy PREVENT

Online kurzy z nabídky PREVENT s.r.o..

  • Podporu PREVENT

Technická podpora, odborné garance, lektorská podpora, aktualizační a informační servis ke kurzům PREVENT.

Role na straně zákazníka

  • Administrátor - osoba na straně zákazníka s přístupem do administrace LMS za účelem její správy.
  • Uživatel - osoba s přístupem do studijní části LMS.