V případě, kdy chcete zaměstnancům oznámit např. informaci o tom, kam mají odevzdávat podepsané certifikáty, využijte jednu z následujících možností:

  1. Firemní administrace – Editace textů – Text na certifikátu. Text, který bude uveden v textovém poli se bude zobrazovat v zápatí všech certifikátů.
  2. Firemní administrace – Kurzy – Nastavení kurzů – Název kurzu – položka Pokyn ke kurzu. Toto oznámení se objeví na stránce s testem po jeho absolvování. Viz ukázka: