V případě požadavku na změnu příjmení nebo jména uživatele nás prosím přes odkaz Odeslat dotaz nebo na e-mailové adrese help@instructor.cz.

Změna musí být provedena na naší straně.